Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tin Chi Tiết

CHÍNH QUYỀN

HĐND xã Bình Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16

Tác giả: Nguyễn Quốc Trưởng Lượt xem: 53

Sáng ngày 14/4/2021, HĐND xã Bình Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 16

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã Bình Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


(ảnh quan cảnh kỳ họp) 

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 của thường trực HĐND, Ban Kinh tế-Xã hội,Ban Pháp chế; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành,thực hiện quy chế làm việc của UBND xã; báo cáo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã Bình Lãnh đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Cụ thể tổ chức 16 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của Luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, HĐND xã đã ban hành 41 nghị quyết (trong đó có 13 nghị quyết về công tác nhân sự, 9 Nghị quyết về các lĩnh vực hoạt động của HĐND và 19 nghị quyết về lĩnh vực KTXH – ANQP). Hoạt động giám sát của HĐND xã thông qua giám sát tại các kỳ họp, giữa hai kỳ họp, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; Ngoài ra tổ chức được 02 cuộc giám sát chuyên đề (về Tăng cường quản lý vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 135 của Chính phủ trên lĩnh vực bò chăn giữ và giám sát việc thực hiện việc trả lời ý kiến cử triddoois với UBND xã). Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND xã đã phối hợp tổ chức 09 cuộc tiếp xúc cử tri của mỗi tổ tiếp nhận 441 ý kiến (đã được giải quyết và trả lời trên 90%). Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu HĐND xã và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./.
N.Q.T

Các tin khác:

Text/HTML
Thông báo
Text/HTML
Liên kết Web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh

Trụ sở: Thôn Nam Bình Sơn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353672736

Email: binhlanh.thangbinh@quangnam.gov.vn

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập